stdClass Object
(
    [id] => 1007798
    [mst] => 5801268745
    [ten_cty] => CÔNG TY TNHH QUANG THỊNH LAND
    [checked] => 0
    [dia_chi] => Số 2 đường Nguyễn Văn Cừ, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng
)
Tôi không phải ROBOT

Vui lòng nhập mã xác nhận sau để tiếp tục