stdClass Object
(
    [id] => 1420210
    [mst] => 5300102876-021
    [ten_cty] => CHI NHÁNH CÔNG TY CP CẤP NƯỚC TỈNH LÀO CAI KHU CÔNG NGHIỆP TẰNG LỎONG
    [checked] => 0
    [dia_chi] => Tổ dân phố số 4, đường 151, Thị trấn Tằng Loỏng, Huyện Bảo Thắng, Lào Cai
)
Tôi không phải ROBOT

Vui lòng nhập mã xác nhận sau để tiếp tục