stdClass Object
(
  [id] => 558183
  [mst] => 1201469989
  [ten_cty] => CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU MỚI SANQI VIỆT NAM
  [checked] => 0
  [dia_chi] => Lô 120A Khu Công Ngfhiệp Long Giang, Xã Tân Lập 1, Huyện Tân Phước, Tiền Giang
)
Tôi không phải ROBOT

Vui lòng nhập mã xác nhận sau để tiếp tục